Ga terug naar overzicht

Binnen het Gelderse MBO zijn in het schooljaar 2017/2018 een aantal designteams gestart. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit leraren (en soms ook leidinggevenden) van de (MBO) opleiding(en), een onderzoeker en een vakinhoudelijke en didactische expert (lerarenopleider) van het Instituut voor Leraar en School. Regelmatig zetten we ook de denkkracht van ICT-experts in om de teams te ondersteunen bij de oriëntatie en het ontwerp.

Hieronder vind je een overzicht van de designteams die per instelling gestart zijn. In de aankomende periode zullen er aanvullende nieuwsberichten gepost worden waarin we per designteam precies bespreken wie er betrokken zijn, hoe het er mee gaat en wat de designteams aan het ontwerpen zijn.

ROC AventusCo-teaching met robots.
ROC Rijn IJsselWelke leerarrangementen met ICT kan het team ontwikkelen om de onderliggende competenties (analyseren, diagnosticeren, probleemoplossen, kritisch denken, vakdeskundigheid toepassen) te ontwikkelen bij de student waardoor zij leren oplossingen te bedenken en de juiste afwegingen te maken.
ROC NijmegenRecht doen aan verschillen tussen studenten met inzet van de elektronische leeromgeving (Onderwijs-online: kan eigen leren ILS versterken).
ROC Graafschap CollegeAfstandsleren met behulp van ict: hoe kunnen we ons onderwijs verrijken door de inzet van ICT, hoe maken we ons onderwijs flexibeler en voldoen we toch aan de regelgeving rondom onderwijstijd.
ROC RivorToekomst van de digitale leeromgeving binnen de TechExpress.
ROC A12Hoe kunnen we het lerend vermogen en het leerrendement van onze leerlingen verhogen met inzet van Dulon-online.
Helicon OpleidingenInzet van Virtual Reality in het onderwijs.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een designteam en meer willen weten neem dan via de pagina van de kennisgroep contact op met de contactpersoon van de betreffende instelling!

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie