Waarom?

De kennisgroep wil ICT dichterbij de werkpraktijk van de dagelijks docent brengen. Door zowel huidige als aankomende docenten bij te staan willen wij kennis en competentie verhogen. In al deze activiteiten handelen wij vanuit één doel:

Onderwijsprofessionals in de mbo’s en lerarenopleiders van de HAN zijn aantoonbaar competent in leren en lesgeven met ICT. ICT wordt effectief ingezet om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Het curriculum van HAN ILS is mbo-proof wat betreft leren en lesgeven met ICT.

Wat doen we?

Om dit doel te bereiken onderneemt de kennisgroep een aantal verschillende activiteiten. Door te werken aan kennisontwikkeling en de vertaling van deze kennis naar de onderwijspraktijk willen wij een boost geven aan de inzet van ICT in het onderwijs. Ambitiegesprekken en een monitor ingevuld door 1800 docenten geven ons een beeld van de huidige stand van zaken rondom deze inzet. Onder meer op basis hiervan gaan wij aan de slag met designteams, ontwikkelen van een competentieprofiel voor docenten, inrichten van concrete professionaliseringsactiviteiten en de inrichting van een Gelders mbo-iXperium.

Designteams

Een bijzondere activiteit zijn de designteams. Onderwerpen die hierbij door docenten concreet uitgewerkt worden zijn onder andere: co-teaching met robots, inzet van ICT bij de ontwikkeling van kritisch denkvaardigheden, passende didactiek bij leren op afstand en het vormgeven van gepersonaliseerd leren binnen de elektronische leeromgeving.

Meer info: https://www.ixperium.nl/ixperiums/ixperium-gelders-mbo/

 

Wie zitten er in de kennisgroep?

De kennisgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken mbo-instellingen en medewerkers van de HAN. 

Projectleider

 • Klaske Smit (Rijn IJssel)

HAN medewerkers

 • Marijke Kral (lector bij het Center of Expertise)
 • Pieter van Rooy
 • Tanja van Grinsven
 • Carolien van Rens
 • Bas Kurver

Medewerker per instelling

 • Marc Jansen (ROC Nijmegen)
 • Hannie van der Heijden (ROC Aventus)
 • Wout van Bruchem (ROC Aventus)
 • Harry Brink (Graafschap College)
 • Angèla Graat (Helicon opleidingen)
 • Fransisca Kessel (ROC Leijgraaf)
 • Gerard Reimink (Rijn IJssel)
 • Anne-Marijke Kraijnbrink (ROC A12 COG)

Vragen?

Voor meer informatie over de kennisgroep Leren en lesgeven met ICT neem je contact op met Klaske Smit

Klaske Smit

klaske.smit@rijnijssel.nl