Gelderse professionaliserings-agenda

In de Gelderse professionaliseringsagenda werken
7 mbo-instellingen én de HAN samen aan de onderwijskwaliteiten in het Gelders mbo.

Meer informatie

Waarom deze samenwerking?

Lesgeven in het mbo vraagt diverse competenties. Het mbo heeft verschillende niveaus, doelgroepen en beroepsopleidingen. Daarom maken zeven Gelderse mbo’s en de Faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen zich samen sterk voor opleiding en professionalisering van docenten in het mbo. De mbo’s vanuit hun rol als werkgever van mbo-docenten. De HAN als regionaal kenniscentrum en aanbieder van lerarenopleidingen en de pdg.

Voor wie?

  • mbo-docenten
  • aankomende docenten
  • zij-instromers vanuit het werkveld
  • lerarenopleiders van de HAN

Samen realiseren we het beste onderwijs in het mbo in de regio Gelderland

Doelen in 2017

  • Beschikken zittende docenten over nog sterkere didactische en pedagogische competenties
  • Zijn aankomende docenten op en top voorbereid op lesgeven in het mbo
  • Zijn lerarenopleidingen mbo-gekleurd en professioneler in het opleiden en voorbereiden van docenten voor het mbo
  • Kiezen meer docenten voor lesgeven in het mbo

Designteams

De Gelderse Professionaliseringsagenda vormt een leernetwerk waarin we op verschillende manieren met elkaar samenwerken aan professionalisering van huidige en toekomstige docenten. In de kennisgroepen doen we dat onder andere door de inzet van designteams. Op iedere instelling zijn designteams gestart voor zowel ICT als beroepsgerichte didactiek. In designteams werken docenten op systematische en onderzoekende wijze aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De designteams worden hierbij begeleid door onderzoekers van Center of Expertise van de HAN. Door deze samenwerking komt de onderwijsverbetering van onderaf én ontwikkelen docenten hun onderzoeksvaardigheden.

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie