Wat doen we?

Thema’s waar we mee bezig zijn: het herontwerp van het PDG traject, het opzetten van themabijeenkomsten (bijvoorbeeld werkplekleren), het plannen van een werkconferentie, het organiseren van een mini conferentie op het gebied  van trends en ontwikkelingen, het onderzoeken van een gezamenlijke online academie.

Wie zitten er in het platform?

Projectleider

  • Ilse Jolij (Graafschap College)
  • Christel Werts (Helicon)

HAN medewerkers

  • Gerald Steverink

Medewerker per instelling

  • Jessica Braunius (Aventus)
  • Joke Franken (Aventus)
  • Mendy Belgers (ROC Nijmegen)
  • Annette Wien (ROC Rijn IJssel)
  • Nicole ten Brinke (COG-ROC A12)
  • Marlies Story (ROC Rivor)

Vragen?

Voor meer informatie over het HRM platform neem je contact op met Ilse Jolij.

Ilse Jolij

i.jolij@graafschapcollege.nl